Yaratıcı Drama

Söz konusu eğitimin amacı, metropol hayatının kaosunda ev, iş, çocuk üçgeninde sıkışıp kalmış 21.yüzyıl insanının, kendine dışarıdan bakabilmesini, toplumda üslendiği rollerinin sınırlarını belirleyerek yaşamının gerçek anlamını yeniden keşfetmesini, daha pozitif, daha yaratıcı olmasını sağlayan, dolayısıyla estetik hazlarını ve yaşam kalitesini yükselten bir kişisel gelişim eğitimidir.


Eğitim Günü : Hafta içi – Hafta sonu seçenekleriyle
Süre : 2 Ay (Haftada 1 gün/ 2saat)
Yaş Grubu : +18

Yaratıcı Drama Eğitmenliği/ Liderliği Sertifika Programı

Program Süresi:

2 Ay, Haftada bir gün 2 Saat

Programın Amacı;

Yaratıcı drama, oyunculuk ve hareket alıştırmalarının harmanlandığı bir çalışmadır. Bedenin ve zihnin rahatlatılması, konsantrasyon, güven, grup enerjisi, empati, beden dilinin etkili kullanılması, duyu ve duygu farkındalığı, hayal gücünün ve yaratıcılığın etkin kullanımı gibi konular üzerinde çalışılır. Atölye süresince güven ve samimiyet duygusu yoğun olan bir atmosfer yaratmak için çalışılır. Kendini ifade etmenin yazılı ve sözlü biçimleri dışında özellikle kinestetik (bedene/harekete ait) katmanları üzerinde durulur. Atölye her katılımcının kendine dair ifade yolunu keşfetmesi ve bu yolla potansiyelini fark etmesi üzerine eğilir.
 
Yaratıcı Drama ;
•Bağımsız düşünmeyi sağlar.
•İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir.
•Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
•Konuşma , dinleme , okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
•Kendine güven duyma , karar verme yetilerinin gelişmesini sağlar.
•Yaratıcılık ve estetik gelişim sağlar.
•Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
•Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
•Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar.
•Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımına olanak verir.
•Kendini tanımayı sağlar.
•Ifade etmede güven kazandırır.
•Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.
 
 **Atölyenin sonunda deneyimler paylaşılacak, soru ve öneriler ile değerlendirme yapılacaktır.