Kurumsal

Ekoldrama’nın 16 yıllık saha deneyimi ile kurgulamış olduğu gerçekleştirilen eğitimler en basit anlamıyla katılanların içinde yaşadıkları eğitici-öğretici bir süreçtir. Yaşayarak öğrenmenin temel felsefesi kişinin doğrudan doğruya kendi yaşadığı “yaşantılar” ile ilgili olarak çalışmasının ve düşünmesinin başkalarının yaşadığı ya da anlattıklarından daha anlamlı ve kalıcı olduğu, kişinin temas ettiği bilginin sorumluluğunu alacağı yönünde olmasıdır. Çünkü öğrenme sorumluluğu katılımcınındır. Klasik eğitim ortamlarında katılımcı, eğitimi verenin yönlendirmeleri ile bilgiye ulaşır. Yaşayarak öğrenmede ise katılımcılar öğrenme süreci içinde etkin bir şekilde yer alır. Bilgiye ulaşma katılımcının eğitim ortamında yaşadıklarını kendisiyle ve profesyonel hayatıyla ilişkilendirmesi sayesinde gerçekleşir.

YAŞANTISAL ÖĞRENME SÜRECİNDE EĞİTİM METODUYLA VERİLEN KURUMSAL EĞİTİMLER


Masallarla İletişim (İletişimin Gizemli Dünyası ve Biz)
Drama ve Empati
Dramayla Kendini Keşfet
Drama ve Benlik
Drama ve Çatışma Yönetimi
Hikaye Anlatıcılığı
GÖRME BİÇİMLERİ: Buradayım! Görüyor Musun?
Yetişkinlerle Yaratıcı Drama: Kendini İfade Etmede Yaratıcı Yollar Keşfetmek

YÖNETİM ve LİDERLİK EĞİTİMLERİ


Shakespear’ın Oyunlarıyla Liderlik
Proaktif Lider Yöneticinin Temel Yetkinlikleri
Kişilerarası Güven: Motivasyon- Takım Yönetimi-Çatışma Yönetimi
Delegasyon ve Koçluk Becerisi
Satış Odaklı Çalışan Yetiştiren Yönetici

SATIŞ EĞİTİMLERİ


Uygulamalı Satıcılık
Kurumsal Satış Stratejileri-İhtiyaçlara Yönelme
Bayi-Distribütör ve Kanal Yönetiminde Profesyonellik
Satışta Etkin Yönetim ve Liderlik-Bayi Yönetimi
Satış Koçluğu
Etkin Satış Teknikleri
İkna ve Telkin Etkisi
Pazarlama Odaklı Satış Yaklaşımı

İNTERAKTİF ÖĞRENME METODUYLA VERİLEN KURUMSAL EĞİTİMLER


Film Analizleri ile İletişim ve Motivasyon
Diksiyon, İletişim ve Etkili Konuşma
Stres Yönetimi
Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sistemi
Etkili İletişim Becerileri
21.yy İş Hayatında İnsan İlişkileri ve İletişim Programı
Zor Müşterilerle Başa Çıkma Programı
Değişen Dünya Dinamiklerinde Hizmette Başarıya Giden Yol
Etkin Planlama ve Zaman Yönetimi
Etkili Motivasyon ve Etkili Takım Yönetimi-Ekip Çalışmasını Artırma Teknikleri Eğitimi
Duygusal Zeka
Şirketlerde Biz Bilinci Eğitimi
Eğitici Eğitimi Temel Eğitim Programı
Sunum Teknikleri Eğitimi
Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Programı
Müşteri İlişkileri ve Davranış Geliştirme Programı

SEMİNERLER VE ÖZEL PROGRAMLAR


İşte Mutlu Olma Rehberi
Kararın Psikolojisi
Sahnedeyim
Temel İşaret Dili
DERYA ALABORA İle Kendine Yolculuk
Çiz Bakalım Bedenimin Neresindesin? (Anne&Baba Workshop’u)
Çocuğum Benim, Ben Çocuğumun Aynasıyım (Anne&Baba Workshop’u)