Diksiyon ve Etkili Konuşma

Konuşma, kişiliğin en önemli göstergelerinden biridir. Dilbilimsel olarak düzgün, sesbilimsel olarak kulağa hoş gelen biçimde konuşanlar, muhataplarını etkileme bakımından her zaman birkaç adım öndedirler. İş başvurularında yapılan mülakatlarda, bunun önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.
 Bunun yanında kavram, deyim ve sözcük dağarcığının zenginliğinin de başarıya ulaşmada büyük önemi vardır. İkisini birleştirirsek, düzgün konuşma ve iyi ifade etme, saygınlık kazanmanın ve başarının anahtarlarından biridir. 
 
Atölye İçeriği;
o Diksiyon
o Düzeltme
o Soluk alma, solunum yolları, soluk kullanımı
o Ses, sesin oluşumu ve özellikleri
o Sesler ve çıkış noktaları
o Yanlış alışkanlıklar ve düzeltme çalışmaları
o Telaffuz (Boğumlama-Artikülasyon)
o Tonlama
o Büküm
o Vurgu
o Ulama
o Noktalama
o Söz akımı
o Anlatım
o Ussal anlatım
o Duygusal anlatım
o Kendini ifade etme, özgüven ve moral
o Güzel ve etkili konuşmanın ilkeleri
o Doğru ve etkili konuşma teknikleri
o Aynı anlamda farklı dilden sözcüklerin hatalı kullanımı
o Yanlış söylenen ve yanlış kullanılan sözcükler
o Türkçe her zaman yazıldığı gibi mi okunur?
o Başarılı iletişimin koşulları
o Konuşma türleri
o Konuşmada dikkat edilmesi gereken noktalar
o Dilin kullanımı sözlü ve yazılı anlatım ( konuşma, dinleme, anlama, yazma)
o Beden dili ve sözsüz iletişim ( jestler ve mimikler)
o İmaj ( giyim kuşam, davranış, duruş)
o Zarafet iletişim ilişkisi
o Daha iyi iletişim kurmada beden dilinin önemi)

Eğitim Günü:
Haftaiçi ve Haftasonu seçenekleriyle.
 
Eğitim Yeri: 
Ekoldrama Sanat Evi Binası-Beyoğlu No:51 / Taksim
 
Kayıt Prosedürü: Kayıt formunun doldurularak ödeme yaptığınızı gösteren dekont ya da kredi kartı sliplerinin ekol@ekoldrama.com   adresine gönderilmesi rica olunur.