Yrd. Doç. Dr. Derya Göğebakan Yıldız

Yrd. Doç. Dr. Derya Göğebakan Yıldız

DERYA

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuş,yüksek lisansını 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Bölümünde doktorasını 2012 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır.2013-2014 yıllarında çalışmış olduğu projeler;
* Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözüm Merkezi & Sabancı Eğitim Vakfı. * Polatlı Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor” Projesi
* Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözüm Merkezi. 10 Bin Arabulucu Öğrenci Yetişiyor Projesi
* Erasmus Plus. Waterborn Identities. National Agents,olarak sıralanabilir.

Çalışma alanları, Eğitim Programları, Öğrenme- Öğretme Süreçleri, Öğretmen Eğitimi, Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk, Sosyal Beceri Eğitimleri, Mesleki Gelişim Çalışmaları, Program Değerlendirme’dir.Yard. Doç. Dr. Derya Göğebakan Yıldız’ın  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış birçok Makaleleri , Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildirileri bulunmaktadır.

Aldığı Eğitimler ve Kurslar dan bazıları,
– Crafting Purposeful Research Desings Qualitative Research in Education  DEÜ,
– Yaratıcı Drama ile Sosyal Beceri Eğitimi
– Yaratıcı Drama Liderlik Eğitimi
– Focus on Inclusion .Managing the Included Child the Mainstream Classroom,
– Rubric ve Portfolyo ( Süreç ) Değerlendirme.