Sıkça Sorulan Sorular

Yaratıcı Drama Liderlik Sertifika Programı
August 15, 2016
Kurumsal Eğitimler
August 15, 2016

Sıkça Sorulan Sorular

  • Yaratıcı Drama  Eğitiminde nasıl bir yöntem uygulanılıyor?

Oynayarak, eğlendirerek öğretmeyi hedefliyoruz. ”Oyun” çocukları hayata hazırlıyor. Grup olarak bir  şeyler yapmayı, bir gruba ait olmayı, yarışmayı, rekabeti, kazanmayı, yenilmeyi, oyun dışı bırakılmayı öğretiyor. Bütün bunlar çocukların ileride gerçek yaşamlarında da karşılaşacakları durumlar. Oyunla büyüyen çocuklar hayatın onlara getireceği şeylere daha hazırlıklıdır. Yaratıcı Drama da oyun, yaratma sürecinin vazgeçilmez unsurudur.

Çocuğun motivasyonunu sağlar.

Çalışmaya katılımını güçlendirir.

Tüm eğitim sürecinde, sanat alanlarından yararlanılır. Tiyatro başta olmak üzere, müzik, resim, dans ve yazımdan…

Çocuğun üzerinde baskı kurmadan, gönüllü katılımını sağlayarak yaratıcılığının artırılması en önemli hedeftir.


  • Yaratıcı  Drama ile Tiyatro birbirine çok karıştırılıyor. Farkı  nedir? 

Yaratıcı Drama bir disiplin olarak çocuğun her açıdan gelişimini sağlamak için yöntem olarak tiyatrodan, onun kurallarından yararlanır. Ancak hedefi hiçbir zaman bir oyuncu yetiştirmek değildir. Yapılan doğaçlamalarda çocuğun üstün oyunculuk yeteneği değil, yaratma sürecinde neler öğrendiği, arkadaşlarıyla ilişkisi, kendini nasıl ifade ettiği değerlendirilir.. Bütün bunları yaparken çocuk iyi de oynuyorsa estetik açıdan çalışmanın verimi artar. Ancak doğaçlamalarda bizlerin çocuktan beklentimiz rolünü çok iyi oynaması değildir ve asla böyle bir yönlendirme yapılmaz. Yaratıcı Dramada sonuç değil süreç önemlidir. Çocuğun başından sonuna kadar geçirdiği yaratma ve paylaşım süreci onun yaşam daki duruşunu etkileyecek, hayat boyu kullanacağı bir düşünce sistematiği oluşturacaktır. Tiyatroda ise sonuç çok önemlidir. Bütün hazırlıklar sonuca kilitlenmiştir. Hatasız olmalıdır. Drama da ise hiçbir şey katı kurallar içinde verilmez. Her çocuğun farklı bir kişiliği ve eğilimi vardır. Ve yaşantı sürecinde hem kendindeki bu farklılığı korumalı hem de grup arkadaşlarıyla uyumu sağlamalıdır.


  • Drama eğitmeni nasıl olmalıdır? Drama çalışmasına etkisi nedir?

Drama öğretmenin kişiliği bakış açısı, bilgi birikimi çalışmanın verimini çok etkilemektedir. Drama bir çok sanat alanından yararlandığı için eğimcinin çok yönlü olması gerekmektedir. Çocuk gelişimini bilmeli, yaş özelliklerine göre çocuğun gelişim seyrini izleyebilmelidir. Kişilik olarak sabırlı olmalı kendi düşüncesini çocuklara enjekte etmemeli, çocukların yaratıcılığı artmaya olanak sağlamalıdır. Estetik beğeniyi yükseltmek için çalışmalar yapsa da öğrenciye mükemmele ulaşma noktasında, baskı yapmamalıdır. Çocuğun yaratma cesaretinin önüne engel olabilecek her şeyi ortadan kaldırmalıdır.


  • Yaratıcı  Drama Eğitimi sonunda oluşturulan Yaratıcı Tiyatro gösterisinin içerik ve özelliği nedir?

Gösteri dünyasında yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda her olayı sonuçlarına bakarak değerlendirme eğilimi var. Sonuçta başarılı olunmuş mu, olunmamış mı? Çok iyi bir çalışma süreci geçirmiş bir çocuk sahneye çıkmadan önce kostümü bir yere takılmış, hafifçe sökülmüşse bile isteksiz bir şekilde rolünü oynayabilir. Sonuca bakarak bu çocuğun bütün bu yaşadığı süreci yok mu varsayacağız? Ya da daha yavaş ilerleme kaydeden bir çocuğu diğeriyle kıyaslayıp başarısız mı sayacağız? Oyunculuklarını mı yarıştıracağız? Çocuklar, yıl boyu yapılan çalışmaların ne anlama gelğini, sahneye adım attıkları o sihirli anda anlarlar. Birlikte çalışmanın, birlikte bir şeyler ortaya çıkarmanın sabretmenin ödülünü o anda alırlar. Bu deneyim onların hayatlarında atlayıp, kendilerini geliştirdikleri önemli bir aşamadır.

Burada göz önünde bulundurulması gereken belki de çok önemli nokta ve normal bir tiyatro oyunu ile aradaki en önemli fark ise; Bu çocuklar, tiyatroda olduğu gibi özel bir seçime tabi tutulmaz tam aksine kral rolü en zayıf ve kendini zor ifade eden çocuğa verilir. “SHÇEK Şeyh Zayed Yuvasındaki çocuklarla üç yıl süreyle devem eden bir projede, Yaratıcı Drama Eğitimi sonucunda gerçekleştirdiğimiz sahne performanslarında temel amacımız, çocukların belirlenen bir oyun temasını ve içindeki kavramları kendi bakış açılarından değerlendirmelerini, doğaçlama bir şekilde çocukların yarattığı bu  çalışmayı aileleri ve  arkadaşları ile paylaşmalarını bu yolla profesyonel bir sahnede toplum önüne çıkarak özgüvenlerini arttırmayı sağlamaktı. Sonuçta bu performans Beşiktaş Kültür Merkezi gibi profesyonel bir sahnede inanılmaz yüksek bir başarıyla sahnelendi”

 

Ücretsiz bilgi almak için bizi arayın!