Erdem Eren

Erdem Eren

ERDEMEREN

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuş,2005 yılında Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst.sünde tamamlamış, Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı na 2010 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst.de devam etmektedir. T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde ,Öğretim Görevlisi – Bilim Uzmanı olarak görevine devam eden Erem’in Çalıştığı Alanlar; Yaratıcı Drama, Yaratıcılık, Beden dili,Etkili iletişim yöntemleri,Takımdaşlık çalışmaları,Oyun Öğretimi, Müze Eğitbilimi/pedagojisi, Sanatlar Eğitimi Kuramları ve Akımları olarak sıralanabilir. Verdiği Dersler;Drama,Beden Dili ve Diksiyon,Sanat eğitimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Ayrıca, MEB öğretmenleri ve özel okul öğretmenleriyle eğitimde drama konusunda 1000’in üstünde seminer, konferans, söyleşi ve kurslar, Çeşitli devlet kurumlarında ve özel kurum/kuruluşlarda hizmet içi eğitimler , Öğretmen geliştirme ve yetiştirme kurumlarında kurs ve seminer çalışmaları ve Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde öğrencilerle yaratıcı drama ve müze eğitimi çalışmalarıyapmaya devam etmektedir.