Bütünleşik Hizmet – İçi Eğitimi

Kurumsal Eğitimler
August 15, 2016
Projelerimiz
August 15, 2016

Bütünleşik Hizmet – İçi Eğitimi

EKOL DRAMA TARAFINDAN OKULLARDA UYGULANAN “ ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM MODEL-YÖNTEM ve ARAÇLARINA YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK HİZMET-İÇİ EĞİTİCİ EĞİTİM PROGRAMI” 


Eğitim bilimleri alanında 1910’lardan günümüze, “en iyi öğretim yöntemi”, “en iyi öğretim teknolojisi araçları” na ilişkin kavramsal ve deneysel tartışmalar süregelmekte, yöntem, teknik ve öğretim teknolojileri arasındaki “en iyi mücadelesi” devam etmektedir. Oysa, öğrenme-öğretme süreci, öğrenenin gereksinimlerini ve gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklar- hem öğrenen, hem öğreten açısından-, içeriğin (konu alanının) özelliklerini, hedef ve kazanımları da göz önünde bulundurarak seçilmelidir. Diğer taraftan bir içerik biriminin ya da alanının öğretiminde ya da tüm programda tek bir yöntemin tercih edilmesinin çeşitli sakıncaları bulunmaktadır. Öğretmenlerin, farklı öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin geniş bir repertuara sahip olması ve öğrenme öğretme sürecini planlarken uygun olanları seçme ve sıralama becerisine sahip olmaları ile etkili bir öğretim mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak özellikle, son yirmi yıllık dönemde betimsel ve deneysel çalışmalarla etkililiği kanıtlanmış öğrenme-öğretme modeli, öğretim yöntem ve tekniklerini, öğretim teknolojileri ve araçlarını uygulamalı biçimde tanıtmak, bilgilerini yenilemek, içselleştirmelerini ve transfer etme becerilerini geliştirmek önemlidir. Bu amaçla da hem ilkokul hem de ortaokul ve lise öğretim programlarında kullanılabilecek yöntemler drama, İşbirlikli öğrenme ve lego aracılığıyla öğrenmedir. Okul öncesi alanında da sözü edilen yöntemler anlamlı ve kalıcı öğrenmeler yaratabilmek amacıyla kullanılabilmekte, bir model olarak da Montessori’nin oldukça etkili olduğunu görmekteyiz.